FAQ

1. Hoe verloopt een sessie in de praktijk?

Elke sessie is afgestemd op jouw unieke behoeften en doelen. Tijdens een sessie sta jij centraal, we gaan samen dieper in op de vragen, uitdagingen of situaties waar je mee worstelt. De focus ligt op open en respectvolle gesprekken, waarbij ik als begeleider een ondersteunende rol inneem.

In de meeste gevallen beginnen we met het verkennen van je gedachten, emoties en ervaringen. We gaan dieper in op de kern van jouw vragen. Ik zal daarbij vooral vragen stellen die je helpen reflecteren.

De sessies zijn veelal dialogisch van aard, met ruimte voor zelfreflectie en open communicatie. Het doel is niet om tot snelle antwoorden te komen. Na elke sessie zal je wellicht nieuwe inzichten verwerven, waarmee je stappen kunt zetten richting meer helderheid, veerkracht en richting in je leven.

2. Wat is dan het verschil met een psycholoog?

Terwijl psychologen gespecialiseerd zijn in het behandelen van specifieke psychische aandoeningen en dieperliggende psychologische problemen, biedt  ik binnen mijn aanpak een andere invalshoek.

Bij een psycholoog ga je vaak in op emotionele problemen, traumatische ervaringen of psychische aandoeningen. Dit is cruciaal voor mensen die worstelen met ernstige psychologische kwesties die professionele medische interventie vereisen.

Aan de andere kant biedt Idea gesprekstherapie aan die vooral reflecteren van aard is, zonder direct gericht te zijn op het behandelen van psychische stoornissen. Het is gericht op persoonlijke ontwikkeling, het ontdekken van levensdoelen, het omgaan met stress en het verbeteren van het algemeen welzijn. Het is ideaal voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor, die willen reflecteren op hun leven, hun denkpatronen willen verkennen en hun persoonlijke groei willen bevorderen.

De perfecte keuze voor mensen die met een vraag kampen of op zoek zijn naar begeleiding maar de stap naar een psycholoog te groot of onnodig vinden. Daarnaast sluiten verschillende behandelingen mekaar niet uit, een traject bij Idea kan een goede aanvulling zijn op een behandeling met een psycholoog of psychotherapeut.

3. Ik heb geen kennis van filosofie, is gesprekstherapie dan iets voor mij? 

Absoluut! Je hoeft geen diepgaande kennis van filosofie te hebben om baat te hebben bij een gesprekssessie in mijn praktijk. 

In mijn sessies focus ik vooral eerder op het reflecteren. Samen onderzoeken we jouw persoonlijke uitdagingen en doelen, ik gebruik filosofische ideeën slechts als inspiratiebron om nieuwe inzichten te bieden en je te begeleiden naar een meer vervuld en evenwichtig leven.

Dus, maak je geen zorgen als je geen achtergrond hebt in filosofie. Mijn benadering is toegankelijk en gericht op het helpen van mensen bij hun persoonlijke groei en zingeving, ongeacht hun kennisniveau op het gebied van filosofie. Heel toegankelijk en afgestemd op jouw behoeften.  

4. Hoeveel sessies heb ik nodig?

Er is geen minimum of maximaal aantal sessies dat je nodig hebt, er wordt uitgegaan van een traject van maximaal 10 sessies. Iedere persoon is natuurlijk uniek en zo zijn ook mijn trajecten volledig uniek en op maat van iedere persoon.

In het eerste gesprek bekijken we samen jouw hulpvraag en wat ik voor jou kan betekenen, en vooral waar je de focus op wilt leggen, deze bepalen de richting van de sessies die nadien volgen. 

Ook in geval ik je niet verder kan helpen bekijk ik indien wenselijk graag mee of ik je actief kan doorverwijzen naar een andere hulpverlener binnen mijn netwerk, deze professionals die ik persoonlijk ken staan garant om jouw hulpvraag serieus te nemen en je verder te begeleiden, ook waar mijn begeleiding stopt. 

5. Maar Idea maakt wel gebruik van therapie?

Idea is een filosofisch georiënteerde praktijk, wat wilt zeggen dat we altijd vertrekken vanuit een vragende houding. Veel therapievormen vinden hun basis in filosofische stromingen. Daarom inspireren we ons op deze therapievormen, omdat ze in essentie filosofisch van aard zijn. 

Een voorbeeld daarvan is 'Acceptance and Commitment Therapy' (ACT), een vorm van cognitieve gedragstherapie die gericht is op het vergroten van psychologische flexibiliteit. Het richt zich op het accepteren van onaangename gedachten en gevoelens in plaats van te vechten tegen deze ervaringen, en tegelijkertijd te focussen op het maken van toegewijde acties die in lijn zijn met onze waarden. 

Een ander voorbeeld is 'Existentiële Therapie', existentiële therapie focust op het menselijk bestaan en het begrijpen van iemands eigen leven. Het richt zich op de kernvragen van het bestaan zoals onder meer: vrijheid, de dood, eenzaamheid, betekenis en authenticiteit. 

Deze stromingen bieden veelal handvatten om mee te werken en hebben hun meerwaarde bewezen in wetenschappelijk onderzoek (Evidence-Based). 

Bij Idea zijn we ons natuurlijk bewust dat het vooral de menselijke verbinding is die de meest cruciale rol speelt, daarom inspireren we ons vanuit deze stromingen maar beperken we ons er niet toe.