— Methode —

In mijn filosofische praktijk breng ik een essentieel element terug in de therapieruimte: het doordacht filosoferen over diepgaande levensvragen.

Mijn aanpak is holistisch en geïnspireerd door verschillende evidence-based therapeutische en non-therapeutische benaderingen zoals onder meer: zingevende gespreksvoering, filosofisch counselen, positieve psychologie, ACT en existentiële therapie.

Ik ben gericht op het ontdekken van mogelijkheden en focus niet zozeer op een bepaalde 'techniek' en ook niet op een 'diagnose'. Diagnoses zijn noch mijn focus noch mijn expertise, ik kijk naar de mens die voor mij zit en om deze te helpen veerkrachtiger en sterker in het leven te staan door middel van zelfexploratie en zelfreflectie.

Net als er voor de problemen van het leven geen vaste formule of oplossing bestaat, gaat het bij zingevingsvragen en andere persoonlijke vragen niet om quick-fix solutions, het gaat juist om trage en kleine stapjes richting het ontdekken wat voor jou essentieel is. Het is de bedoeling om jouw vragen uit te diepen en tot nieuwe perspectieven te komen. Het concept achter Idea is om zich niet te beperken, zo ook laat ik mij niet beperken door een vaststaande methode. Ik omarm een flexibele aanpak en zoek wat werkt voor de persoon die voor mij zit.


— Filosofisch counselen  —

Filosofisch counselen is een groeiende beweging binnen de praktische filosofie waarbij filosofische inzichten en methoden worden gebruikt om mensen te begeleiden bij persoonlijke vraagstukken. In plaats van zich te richten op problemen of stoornissen, zoals bij psychotherapie, richt filosofisch counselen zich op het verkennen van de vragen waar je mee zit.

Hierbij staat het filosofisch gesprek centraal, waarbij de begeleider (of filosofisch practicus) en de cliënt samen dieper ingaan op kwesties die betrekking hebben op het menselijk leven, zoals de zoektocht naar betekenis, het begrijpen van waarden, het omgaan met veranderingen en het onderzoeken van persoonlijke overtuigingen. De begeleider fungeert als een gelijkwaardige gesprekspartner en stelt vragen om de cliënt te helpen zijn of haar eigen antwoorden en inzichten te ontdekken.

Het doel van deze filosofische gesprekken is niet om kant-en-klare oplossingen te bieden, maar eerder om een ruimte te creëren waarin de cliënt zelfreflectie kan bevorderen, dieper kan nadenken over complexe levenskwesties en zijn of haar eigen unieke pad naar persoonlijk welzijn kan vinden. Het is een benadering die uitnodigt tot kritische zelfreflectie en het ontwikkelen van meer zelfbewustzijn en persoonlijke groei.