— Over mij —


Hey! Ik ben Alex Doumen. Mijn achtergrond in filosofie en ervaring als onderwijzer en medewerker in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vormen de basis van mijn werk. Ik leg in mijn werk vooral de focus op zingeving, existentieel welzijn en reflectie. 

Op mijn 17e koos ik ervoor om filosofie te studeren, een beslissing waar ik nooit spijt van heb gehad. Filosofie biedt geen kant-en-klare antwoorden, maar wel een manier om het leven dieper te doorgronden en nieuwe perspectieven te ontdekken. Het vormt de basis van mijn aanpak.

Zingevingsvragen zijn vragen die iedereen zichzelf wel eens stelt. Ik kom er ook steeds vaker achter dat iedereen van tijd tot tijd wel eens worstelt met zingevingsvragen, of gewoon vastloopt in het leven en het allemaal even niet meer weet. Een zingevingsvraag kan opkomen bij verschillende momenten in het leven: een verlies, een ingrijpende gebeurtenis, ziekte, verandering van omgeving etc. Mijn doel met Idea is simpel maar ambitieus, ik wil een ruimte creëren waar mensen terechtkunnen met al hun vragen, rond zingeving, rond existentieel en mentaal welzijn, en tot de verdieping te komen die er maar al te weinig is. In onze drukke samenleving krijgen deze vragen vaak te weinig aandacht. Ook leert niemand ons hoe met deze vragen om te gaan. Mijn missie is hier verandering in te brengen. 

Ik krijg wel vaker de vraag of ik een psychotherapeut of psycholoog ben, het korte antwoord daarop is neen. Hoewel er zeker gemeenschappelijke aspecten zijn en de onderliggende relatie tussen filosofie en therapie me enorm boeit (en ik denk dat er veel voor te zeggen valt) streef ik er niet naar een psycholoog te zijn. Waar ik wel naar streef is een gelijkwaardig alternatief op basis van een filosofische en holistische benadering die meer gericht is op het begeleiden van en luisterend oor zijn, en daarin gebruik maakt van therapeutische elementen. Filosoferen en filosoof zijn is voor mij een manier om in het leven te staan en om mensen te helpen. Ik wil vooral gericht zijn op het luisteren naar mensen en ruimte maken voor de trage vragen die niet direct oplosbaar zijn. 

Wat mij vooral drijft, is mensen helpen zich te focussen op wat werkelijk belangrijk is in het leven, het ruis onderscheiden van de essentie. Met Idea wil ik iets unieks creëren en mijn eigen steentje aan dat doel bijdragen.

Mijn interesse in filosofie gaat verder dan de academische context. Voor mij is het een praktische levenshouding. Vanuit historisch perspectief was de filosofie de kunst om het leven beter te kunnen begrijpen, en om vanuit dat begrijpen tot nieuwe perspectieven te komen. Het is die kunst die ik met mensen wil delen.

Ik geloof sterk in persoonlijke groei en investeer daarom voortdurend in mijn eigen ontwikkeling. Hier is een beknopt overzicht van mijn meest recent behaalde opleidingen en getuigschriften. 

Opleiding/achtergrond:

 • Bachelor Wijsbegeerte (afstudeerrichting: antieke filosofie), KU Leuven 
 • Master Wijsbegeerte (afstudeerrichting: metafysica, godsdienst en cultuurfilosofie) , KU Leuven
 • Master Wereldreligies (specialisatie: religiewetenschappen), KU Leuven 
 • Getuigschrift 'Existential Well-being Counseling', KU Leuven 
 • Opleiding zingevende gespreksvoering 
 • Opleiding existentiële zorg 
 • Opleiding psychopathologie 
 • Praktijkervaring in de geestelijke gezondheidszorg 


Kernwaarden

— WAAROM IDEA? —

Alles valt, staat of begint bij het idee dat we van onszelf hebben. 'idea' komt van het Griekse woord 'eidos', wat vertaald kan worden als 'vorm', 'soort' of 'essentie', vertolkt als wat de essentie is van ons leven en wat er echt toe doet. Tegelijk vertolkt 'Idea' de kernwaarden van deze praktijk/dit platform:

 • Innerlijkheid: de 'I' staat voor Innerlijkheid, de persoonlijke zoektocht naar betekenis die ieder van ons met zichzelf aangaat.
 • Drijfveren: de 'D' staat voor Drijfveren, de motiverende krachten die ons aanzetten tot groei
 • Exploratie: de 'E' staat voor Exploratie, willen groeien en ontdekken
 • Actie: tot slot staat de 'A' voor Actie, wat verwijst naar het omzetten van deze inzichten tot concrete acties om veranderingen teweeg te brengen en doelen te realiseren.

Idea staat voor het geloof dat elke persoon een (I) innerlijke (D) drijfveer heeft om te ontdekken wat hen betekenis geeft in hun leven. Het is deze innerlijke drijfveer die ons inspireert om te (E) exploreren en te groeien, en om de (A) acties te ondernemen die ons dichter bij onze doelen brengen.